Kind bijt hond

De rol van de hond in de ontwikkeling van het kind

Honden zijn belangrijk voor kinderen in termen van affectie en emotionele ondersteuning en hebben een positieve invloed op de gedragsontwikkeling van kinderen.

Naast de positieve aspecten zijn er echter ook gevaren verbonden aan de combinatie kind en hond. Bijtwonden vormen een ernstig probleem voor de volksgezondheid. In België wordt jaarlijks 1% van de bevolking gebeten door een hond. Kinderen zijn dubbel zo vaak het slachtoffer van bijtongevallen in vergelijking met andere leeftijds-groepen.

Waarom bijten honden?

Uit studie blijkt dat het bijtgedrag van een hond beïnvloed wordt door verschillende factoren: erfelijkheid, fokomstandigheden, gedragsontwikkeling, opvoeding en de algemene gezondheid (fysiek en gedrag) van de hond. Daarnaast speelt het gedrag van het potentiële slachtoffer en de omstandigheden waarin het ongeval plaatsvindt, een cruciale rol.

 De omstandigheden

In de pers komen vooral de bijtwonden die op de openbare weg gebeuren aan bod. Nochtans vinden de meeste ongevallen (65%) plaats in de huiselijke kring, waarbij vooral jonge kinderen (med. 5 jaar) gebeten worden door de eigen gezinshond.

Doorgaans gebeuren deze ongevallen in banale omstandigheden en door een initiatief van het kind naar de hond toe, zoals de hond benaderen terwijl hij eet, of de hond knuffelen in de mand.

De mythe dat ongevallen met kinderen en honden vooral gebeuren met ‘gevaarlijke’ honden werd nogmaals weerlegd door de resultaten van een recent onderzoek. Van de 111 honden die een kind hadden gebeten, had 66% van de honden nooit eerder naar een kind gebeten en bij 19% van de honden was er zelfs nooit sprake geweest van enige agressie naar mensen.

 Het Blauwe Hond® project – Veilig samenleven met de gezinshond

Preventie van bijtongevallen dient zich dus vooral te richten op het voorlichten van ouders en kinderen over ‘hoe’ veilig leren samenleven met de gezinshond. In die optiek werd de Blauwe Hond® ontwikkeld, onder meer in samenwerking met kinderartsen, psychologen, dierenartsen en gedragsdeskundigen.

Het pakket bestaat uit een interactief computerspel en een bijhorende gids voor ouders. In dit spel beleven kinderen dagdagelijkse situaties met de hond Max. In diverse scènes zien ze hoe de kinderen Sarah en Simon met Max de blauwe hond omgaan. Ze worden geconfronteerd met potentiële risicosituaties en dienen keuzes te maken. Bij het kiezen van de juiste optie kunnen ze verder spelen. Bij het kiezen van de foute optie gaat het spel niet verder tot ze de juiste keuze gemaakt hebben.

Het pakket werd op zijn effectiviteit getest aan het babylab van de universiteit van Lincoln (UK). Daaruit blijkt dat kinderen er effectief iets uit leren en hun verworven kennis ook kunnen toepassen in reële situaties.

Voor wie is De Blauwe Hond® bestemd?

Het pakket de Blauwe Hond® werd gemaakt en getest op maat van een gezin met jonge kinderen. Het doel is primaire preventie, dus om ouders en kinderen aan te leren om potentiële risicosituaties met de eigen huishond te onderkennen en er op een veilige manier mee om te gaan. Qua secundaire preventie benadrukt de gids het zoeken van professionele hulp (gedragsdierenarts, gedragstherapeut).

Hoe De Blauwe Hond® bestellen?

Het pakket De Blauwe Hond® is te bestellen via www.blauwehond.be

Auteur: vzw De Blauwe Hond

U kunt geen kopie maken van deze inhoud.