Stop aan de “hondenfabrieken”!

Jaarlijks worden in ons land ongeveer 160.000 pups verhandeld. Sommigen worden gefokt bij goede particuliere of kleinschalige fokkers in Vlaanderen, zij hebben meestal geluk. De overgrote meerderheid heeft het niet zo goed getroffen: vele tienduizenden worden geboren ergens in het voormalige Oost Europa en naar hier ingevoerd. Nog eens een paar tienduizend pups wordt hier geboren in wat men broodfokkerijen is gaan noemen, een vorm van boerderijen waar men hondjes kweekt als productiedieren. De eerste groep gaat rechtstreeks van de fokker naar de nieuwe eigenaar, waardoor de stress in de meeste gevallen redelijk beperkt blijft. De laatste twee groepen gaan naar een paar groothandels in ons land en vandaar naar handelaars om verkocht te worden aan een publiek, gelokt met mooie websites en reclame, of ook weer uitgevoerd te worden naar elders in Europa.

Waar je bij de particuliere en de kleine fokker gerust alles mag zien, gebeurt bij de grootschalige fok en handel alles doorgaans achter de schermen. Meer en meer wordt duidelijk dat de omstandigheden waarin deze pupjes op moeten groeien een erg negatieve invloed kunnen hebben op hun ontwikkeling. Lichamelijke en gedragsproblemen zijn daarvan later vaak het gevolg.

Daar willen de oprichters van deze site iets aan doen.

Toekomstige hondeneigenaars moeten bewuster gaan aankopen op een plaats waar de kansen op een gezonde en evenwichtige pup hoogst zijn. Beleidsmakers moeten horen dat dit niet langer kan. Gaten in de wet moeten gestopt worden, pups zijn geen handelswaar. Geen enkel dier verdient overigens dat er zo mee wordt omgesprongen.

Via de site wordt een teaser van een reportage van een dergelijk hondenfabriek aangeboden. Let op: het zijn schokkende beelden vanuit ons eigen België.

Auteur: www.eenhondineenzak.be

U kunt geen kopie maken van deze inhoud.