TIP 1: Geef elkaar de nodige rust en ruimte & garandeer dat kinderen en huisdieren veilig kunnen samenleven.

Gedragsdierenarts ILSE REDIERS

TIP 1

Geef elkaar de nodige rust en ruimte & garandeer dat kinderen en huisdieren veilig kunnen samenleven.

Tip 1

GEEF ELKAAR DE NODIGE RUST EN RUIMTE & GARANDEER DAT KINDEREN EN HUISDIEREN VELIG KUNNEN SAMENLEVEN.

Omwille van de Covid-19 maatregelen, spenderen we waarschijnlijk veel meer tijd met onze huisdieren als voordien. Aangezien we veel thuis moeten blijven, zitten we misschien vaak samen op een kleinere oppervlakte. Veel tijd samen doorbrengen kan uiteraard superleuk zijn, omdat beide partijen elkaar wat afleiding kunnen bezorgen, maar het kan ook leiden tot conflicten en stress.
 
Huisdieren en kinderen kunnen fijne speelkameraadjes zijn en een huisdier kan ervoor zorgen dat een kind vriendelijkheid, begrip en respect voor levende wezens ontwikkelt. Samenleven met een huisdier kan ook de sociale vaardigheden van het kind met mensen verbeteren en de zorg voor een huisdier kan het verantwoordelijkheidsgevoel aanwakkeren. Kinderen leren en begrijpen dat een huisdier een belangrijk onderdeel van het gezin is. Het is echter heel belangrijk dat ouders hun kinderen leren hoe ze juist moeten omgaan met dieren zodat beide veilig zijn bij elkaar.

Dieren en mensen communiceren helemaal anders. Een dier merkt duidelijk het verschil tussen volwassenen en kinderen: ze roepen en tieren, maken gekke en onverwachte bewegingen en lopen veel rond. Omdat een kind zich vaak onvoorspelbaar gedraagt, is het voor het dier soms moeilijk om een kind te begrijpen. Nog moeilijker is het voor het dier om aan een kind duidelijk te maken dat ze iets niet zo fijn vinden, het soms wat te druk vinden en/of wat rust willen. Deze situaties kunnen leiden tot stress, angst en soms zelfs tot agressie. Om een hond, kat en eender welk ander huisdier te begrijpen, moet je daarom steeds de situatie vanuit het standpunt van het dier bekijken. 

Kinderen zien hun huisdier graag en willen er vaak mee spelen. Zeker nu we veel thuis en samen zijn, gebeurt dit meer dan anders. De kinderen behandelen hun huisdier soms op dezelfde manier als een mensen-vriendje: knuffelen, vasthouden en soms ook boos zijn. Veel kinderen willen hun huisdier graag kusjes geven, waardoor ze heel vaak dicht met hun gezicht bij het dier komen. Dit is natuurlijk allemaal lief en goed bedoeld, maar voor het dier kan dit contact soms wat te dicht en daarom bedreigend zijn. Deze situatie kan dan gevaarlijk worden.

Het is net om deze redenen dat jonge kinderen vaker gebeten worden dan andere groepen mensen. Onderzoek toont daarbij aan dat kinderen meestal gebeten worden door de eigen gezinshond. Bij het eerste signaal van agressie van hond, kat, konijn of elk ander huisdier (fixeren, tanden ontbloten, grommen, snauwen, blazen, krabben, …) maar ook bij andere stress- en/of angstsignalen, moet er steeds en onmiddellijk professionele hulp worden ingeroepen om bijt- en andere incidenten te vermijden! Belangrijk om daarbij te weten is dat het dier, in de meeste gevallen, hiermee wil aantonen dat het zich niet goed voelt in deze situatie of met deze interactie en dat het de persoon op afstand wil houden. Op deze momenten het dier straffen zal niet het beoogde effect hebben en zal leiden tot meer agressie, angst en/of een slechtere relatie. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Het enige wat we allemaal willen is een vriendschappelijke relatie gebaseerd op vertrouwen!

We kunnen echter een aantal maatregelen nemen waardoor de omgang tussen kinderen en hun huisdier veilig en plezierig is voor beide partijen. Dit kan door een aantal belangrijke regels toe te passen. Deze regels gelden trouwens ook voor volwassenen!

REGELS VOOR EEN FIJNE EN VEILIGE OMGANG:

 1. Laat NOOIT je kind ALLEEN in dezelfde kamer als de (gezins-)hond of kat. Als je toch even de was moet wegleggen, kan je bv. een van beide meenemen.
 2. Leer je kind dat het nooit je hond/kat mag benaderen als de hond/kat:
  • eet of kauwt. 
  • een speeltje of iets heeft waar de hond veel waarde aan hecht.
  • rust of slaapt.
  • ziek, gekwetst of moe is.
  • slechtziend/blind of slechthorend/doof is.
  • Let ook op met oudere huisdieren. Zij hebben vaak allerlei ouderdomskwaaltjes en pijn waardoor ze enerzijds wat meer rust nodig hebben en anderzijds wat prikkelbaarder kunnen zijn.
 3. Leer je kind om lief en “beleefd” om te gaan met dieren. Een huisdier is geen speelgoed. Je kind moet goed weten dat het echt niet kan om op een hond paardje te rijden, aan de oren/staart te trekken of iets aan het huisdier te doen wat ook niet mag bij een ander kindje.
 4. Leer je kind hoe het rustig kan spelen met het huisdier. Leuke en veilige activiteiten zijn bv. de hond trucjes leren, samen gaan wandelen of zoekspelletjes doen. Veilig spelen met je kat kan door gebruik te maken van speelstokken. Het is trouwens ook belangrijk dat je hond/kat leert hoe hij rustig moet spelen en omgaan met mensen!
 5. Houd steeds je kind goed in de gaten als het met je huisdier samen is. Als het dier er ongelukkig of gestrest uitziet, zorg er dan voor dat je hond/kat ergens naar toe kan waar hij zich veilig en gelukkig voelt en dat je kind hem/haar dan niet achtervolgt. Verbreek steeds de interactie als je merkt dat je huisdier de situatie wat te druk vindt. Zorg er voor dat je huisdier ook voldoende rustige momenten heeft.
 6. Voorzie bewust positieve interacties met je huisdier waarbij je de kinderen begeleidt in hun omgang met het huisdier, zoals aanleren van commando’s/trucjes met snoepjes als beloning en gecontroleerd spel (zie punt 4).
 7. Geef je hond/kat een veilige en comfortabele rustplaats waar hij steeds toegang tot heeft. Leer je kind dat je huisdier daar nooit gestoord mag worden.
 8. Kinderen mogen NOOIT een hond/kat straffen als deze iets fout doet. Aversieve straffen (gebaseerd op pijn en angst) zijn uiteraard uit den boze, maar als het dier toch terecht moet gewezen worden is dit een taak van de ouders. Op die manier loop je niet het risico dat het dier een negatieve associatie maakt met het kind.
 9. Wanneer het huisdier waarschuwingssignalen vertoont (wegdraaien, verstijven, grommen, blazen, tanden tonen, of snauwen) mag het dier NIET gestraft worden! Het dier geeft met deze signalen een duidelijke grens aan en als het daarvoor gestraft wordt, wordt de kans op een bijt- of ander incident nog veel groter. Bij elke vorm van agressie (ook al heeft de hond nog nooit gebeten en de kat nog nooit gekrabd) is het zeer belangrijk om contact op te nemen met een professionele gedragsdeskundige!
 10. Laat je kind NOOIT naar een onbekende hond toe gaan, bv. in het park.
 11. Reageer je frustratie en stress niet af op je huisdieren (en kinderen)!

Het zijn moeilijke tijden voor ons allemaal: volwassenen, kinderen en huisdieren! Door elkaar af en toe wat rust te bieden en deze regels toe te passen kunnen we ervoor zorgen dat onze stress en ongemakken aanvaardbaar blijven.

Via deze link vind je 4 posters die ik heb mogen vertalen van Dr. Sophia Yin. Deze posters zijn heel bruikbaar om aan kinderen uit te leggen hoe ze gepast moeten omgaan met honden.

 • Lichaamstaal bij angstige honden
 • Hoe kinderen NIET mogen omgaan met honden
 • Hoe kinderen WEL mogen omgaan met honden
 • Hoe honden WEL en NIET begroeten

VEEL MOED AAN JOU, JE FAMILIE, VRIENDEN EN COLLEGA’S. HOUD HET VEILIG DOOR DE OPGELEGDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN VAN DE OVERHEID STRIKT NA TE LEVEN.

SAMEN KUNNEN WE DEZE MOEILIJKE TIJD OVERWINNEN!

Dit artikel werd geschreven voor de Nieuwsbrief van BehiVet (Maart 2020) en is gebaseerd op een bericht van RSPCA UK. Het artikel werd aangepast en aangevuld door BehiVet. Via deze link kom je terecht bij het originele artikel.

+
Aantal jaren ervaring
+
Aantal gevolgde bijscholingen
%
Passie voor de job

“Liefdevol en harmonieus samenleven met je hond doe je met respect voor zijn behoeften en persoonlijkheid.” (Ilse Rediers)

U kunt geen kopie maken van deze inhoud.