Zintuiglijke waarneming bij de hond deel 1: Inleiding

Het is niet mogelijk om het gedrag van honden te begrijpen zonder proberen in te zien hoe zij de wereld ervaren. Elke diersoort heeft zijn eigen aanpassingen ondergaan om optimaal te kunnen overleven. Naast verschillen tussen diersoorten zijn er ook rasverschillen, denk aan de schedelbouw en oordracht, en individuele variaties die de waarneming kunnen beïnvloeden.

Net zoals mensen hebben honden een aantal zintuigen om alles waar te nemen. De ogen nemen kleuren, bewegingen en licht-donker waar, de oren vangen geluiden op en staan in voor het evenwicht, de tong neemt smaken waar, de neus vangt geurprikkels op en de huid bevat zintuigcellen voor het waarnemen van temperatuur, druk, tast en pijn.

De verschillende zintuigen nemen dus allerlei prikkels waar. Deze kunnen zowel uit de omgeving (uitwendige prikkels, zoals geuren, bewegingen en geluiden) als vanuit de hond zelf (inwendige prikkels, zoals honger en een volle blaas) komen. De prikkels worden door de zintuigcellen of receptoren in de verschillende zintuigen opgevangen. Deze cellen zijn gevoelig voor één bepaalde soort prikkel. De receptoren zijn verbonden met zenuwcellen, die de opgevangen informatie doorsturen naar de hersenen. Daarnaast wordt er eveneens informatie verstuurd via het hormoonstelsel. Het zenuwstelsel en hormoonstelsel werken dus als conductoren of geleiders van informatie. Uiteindelijk wordt de informatie verwerkt in de hersenen, waar het echte waarnemen van prikkels plaats vindt, en worden de effectoren, spieren en klieren, aangezet tot een reactie.

Auteur: Ilse Rediers, dierenarts-gedragsdeskundige © 2011. Dit artikel werd voorgesteld op het symposium “Een Beet-je Gedrag, … Inleiding in de Kynethologie” door KMSH op 22/10/2011.

Zie ook: Zintuiglijke waarneming bij de hond deel 2: Visuele waarneming (ogen en zicht)

Zie ook:  Zintuiglijke waarneming bij de hond deel 3: Auditieve waarneming (oren, gehoor en evenwicht)

Zie ook: Zintuiglijke waarneming bij de hond deel 4: Olfactorische waarneming (neus en geur)

Zie ook: Zintuiglijke waarneming bij de hond deel 5: Somatosensorische waarneming (huid en gevoel)

Zie ook: Zintuiglijke waarneming bij de hond deel 6 (slot): Gustatieve waarneming (tong en smaak) en besluit

U kunt geen kopie maken van deze inhoud.