Gedragstherapie bij hond en kat

Indien je hond of kat een gedragsprobleem heeft, is een gedragsconsultatie aangewezen. Dit gebeurt liefst op doorverwijzing van je eigen dierenarts zodat deze al de nodige medische onderzoeken heeft kunnen uitvoeren om medische oorzaken uit te sluiten.

HOE VERLOOPT EEN GEDRAGSCONSULTATIE?
De consultatie gebeurt in de praktijk en duurt ongeveer 2 uur. Tijdens de consultatie zal aan de hand van vragen (de anamnese) en via observatie een beeld gevormd worden van het probleem zodat een mogelijke diagnose kan worden gesteld. Vervolgens wordt een behandelplan voorgesteld, aangepast aan de noden van het dier en leefsituatie van de eigenaar. Elk probleem is verschillend waardoor het noodzakelijk is een behandelplan op maat te maken dat past bij het probleem, het dier maar ook de eigenaar. Zowel de eigenaar als de eigen dierenarts krijgen een verslag zodat de hond of kat opgevolgd kan worden.

VERDER VERLOOP

Na 1 tot 3 maanden is een vervolgconsultatie nodig om het probleem goed te kunnen opvolgen en bij te sturen. Bij erge angst, stress of agressie, indien er psychofarmaca worden opgestart en/of indien de gedragstherapie na één maand onvoldoende resultaten geeft, is een vervolgconsultatie na één maand noodzakelijk. Op die manier kan tijdig worden onderzocht wat er niet goed gaat en hoe de therapie aangepast moet worden. De vervolgconsultatie is niet inbegrepen in de kostprijs van de eerste consultatie.

 

TARIEVEN

GEDRAGSCONSULTATIE (2 u) € 200

Inbegrepen:

 • Beoordeling vragenlijst, persoonlijkheidsschalen & video’s (op voorhand)
 • Observatie gedrag in de gedragspraktijk
 • Gedragsanalyse
 • Opstellen behandeltraject
 • Risicoanalyse voor dier, eigenaar & omgeving
 • Beoordeling levenskwaliteit dier, eigenaar & omgeving
 • Verslag voor eigenaar + doorverwijzend dierenarts
 • Opvolging via e-mail (scoreblad) om de 2 weken gedurende 3 maanden

Niet inbegrepen:

 • Vervolgconsultatie noodzakelijk na 1 maand bij:
  • Erge angst / stress
  • Agressie
  • Onvoldoende vooruitgang binnen 3 weken
  • Begeleiding training
  • Opstarten psychofarmaca

GEDRAGSCONSULTATIE HUISBEZOEK (2 u) € 230 + € 0,75 per gereden kilometer

VERVOLGCONSULTATIE (0,5 – 1 u) € 80 / uur

TRAINING na gedragsconsultatie(1 u) € 80 / uur (+ € 0,75 per gereden kilometer)

U kunt geen kopie maken van deze inhoud.