Opleiding Syntra “diergedrag en welzijn voor hondenfokkers, -trimmers en uitbaters van een hondenpension”

In 2011 werd ik gevraagd door Syntra Limburg om een korte opleiding over hondengedrag te organiseren. Dit heeft geleid tot de opleiding “diergedrag en welzijn voor hondenfokkers, -trimmers en uitbaters van een hondenpension” die heeft plaats gevonden in het voorjaar van 2012 en 7 woensdagavonden heeft geduurd.

Volgende onderwerpen werden behandeld:

  • domesticatie en nieuwe theorieën rond het begrip “dominantie” bij honden
  • ontwikkeling van gedrag
  • sociaal gedrag en zintuiglijke waarneming
  • leerprocessen en trainingstechnieken
  • noden van de hond en dierenwelzijn
  • gedragsproblemen in de praktijk
U kunt geen kopie maken van deze inhoud.