Opleiding asielmedewerkers en -vrijwilligers in opdracht van provincie Limburg

Een vergelijkende, wetenschappelijk studie* van Nederlandse en Belgische asielen toonde aan dat in België veel meer honden (1 op 6 in België ten opzichte van 1 op 23 in Nederland) en katten (1 op 2 in België ten opzichte van 1 op 11 in Nederland) worden geëuthanaseerd dan in Nederland. De cijfers van de provincie Limburg zijn echter meer geruststellend. De meeste dieren worden volgens de studie geëuthanaseerd omwille van gedragsproblemen. Daarnaast bleek dat asielmedewerkers vaak een minder toereikende kennis hebben over gedrag van dieren.

Omwille van deze gegevens achtte de provincie Limburg het noodzakelijk om de asielproblematiek in haar provincie aan te pakken. Via een opleiding voor de asielmedewerkers en -vrijwilligers wordt er getracht om voldoende wetenschappelijk kennis volgens de laatste wetenschappelijke inzichten aan te bieden waardoor een betere matching van dier en nieuwe baas zal worden bekomen.

In dit kader werd een opleiding voor asielmedewerkers en -vrijwilligers van de provincie Limburg gestart.

De eerste jaargang was gericht op de vaste asielmedewerkers en behandelde de onderwerpen diergedrag en dierenwelzijn.

De volgende jaargangen zijn gericht op de asielvrijwilligers. Hier zullen verschillende niveaus worden ingericht naargelang de ervaring van de vrijwilliger. Niveau 2 kan pas gevolgd worden na niveau 1. Niveau 1 behandelt de onderwerpen hygiëne en eigen gezondheid, lichaamstaal en veilige omgang en gezondheidscontrole. In niveau 2 zal het gedrag en de omgang met de dieren verder worden uitgediept. Daarnaast zullen onderwerpen als verzorging, EHBO en dierziekten aan bod komen.

Bekijk het artikel dat verscheen in Het Belang van Limburg op 18 januari 2010.

* van Doorn, M. & van Eeden, J. (2009) Euthanasie in dierenasielen Nederland versus Vlaanderen.

1 reactie op “Opleiding asielmedewerkers en -vrijwilligers in opdracht van provincie Limburg”

  1. Bedankt  aan de provincie voor de fijne dag.  Prima georganiseerd en zeer leerrijk.
    Ook aan Ilse Rediers een dikke merci, fijn gedaan!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

U kunt geen kopie maken van deze inhoud.