Gedragsdierenarts ILSE REDIERS

OPLEIDINGEN

heden en verleden

opleidingen

over diergedrag, welzijn, gezondheid, verzorging, EHBO en ziekten bij hond en kat

Klik op bovenstaande links voor meer informatie over de desbetreffende opleidingen.

DOCENT KYNO-COACH ACADEMIE

In de lente van 2021 zal ik gastdocent zijn aan de Kyno-Coach Academie voor de module Probleemgedrag in de opleiding tot GEDRAGSCOACH.

Voor meer informatie over de opleiding verwijs ik graag naar de website van Kyno-Coach Academie.

ASIELEN

Opleiding asielmedewerkers en -vrijwilligers in opdracht van provincie Limburg

Een vergelijkende, wetenschappelijk studie* van Nederlandse en Belgische asielen toonde aan dat in België veel meer honden (1 op 6 in België ten opzichte van 1 op 23 in Nederland) en katten (1 op 2 in België ten opzichte van 1 op 11 in Nederland) worden geëuthanaseerd dan in Nederland. De cijfers van de provincie Limburg zijn echter meer geruststellend. De meeste dieren worden volgens de studie geëuthanaseerd omwille van gedragsproblemen. Daarnaast bleek dat asielmedewerkers vaak een minder toereikende kennis hebben over gedrag van dieren.

Omwille van deze gegevens achtte de provincie Limburg het noodzakelijk om de asielproblematiek in haar provincie aan te pakken. Via een opleiding voor de asielmedewerkers en -vrijwilligers wordt er getracht om voldoende wetenschappelijk kennis volgens de laatste wetenschappelijke inzichten aan te bieden waardoor een betere matching van dier en nieuwe baas zal worden bekomen. In dit kader werd een opleiding voor asielmedewerkers en -vrijwilligers van de provincie Limburg gestart.

Bekijk het artikel dat verscheen in Het Belang van Limburg op 18 januari 2010.

* van Doorn, M. & van Eeden, J. (2009) Euthanasie in dierenasielen Nederland versus Vlaanderen.

De eerste jaargang was gericht op de vaste ASIELMEDEWERKERS en behandelde de onderwerpen diergedrag en dierenwelzijn. Tijdens deze lessenreeks (2010) werd vooral een theoretische wetenschappelijke basis aangebracht volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Dit gebeurde via een modulair systeem dat telkens een zaterdagvoormiddag in beslag nam en volgende modules bevat voor de asielmedewerkers voor honden en katten:

  • Module 1 hond & kat: Inleiding en algemene ethologie bij de hond en de kat (16/01/2010).
  • Module 2 hond: Domesticatie, sociaal gedrag en communicatie bij de hond (13/02/2010).
  • Module 2 kat: Domesticatie, sociaal gedrag en communicatie bij de kat (20/02/2010).
  • Module 3 hond: Ontwikkeling van de hond (13/03/2010).
  • Module 3 kat: Ontwikkeling van de kat (20/03/2010).
  • Module 4 hond & kat: Stress, welzijn en ethiek bij de hond en de kat (17/04/2010).
  • Module 5 hond & kat: Leerprocessen en trainingstechnieken bij de hond en de kat (30/10/2010).
  • Module 6 a hond: Gedragsproblemen bij de hond deel 1 (13/11/2010).
  • Module 6 a kat: Gedragsproblemen bij de kat deel 1 (27/11/2010).
  • Module 6 b hond: Gedragsproblemen bij de hond deel 2 (11/12/2010).
  • Module 6 b kat: Gedragsproblemen bij de kat deel 2 (18/12/2010).

De volgende jaargangen richtten zich op (nieuwe) ASIELVRIJWILLIGERS (2011-2013). Hier werden twee niveaus ingericht naargelang de ervaring van de vrijwilliger. Niveau 2 kon pas gevolgd worden na niveau 1. Niveau 1 behandelde de onderwerpen hygiëne en eigen gezondheid, lichaamstaal en veilige omgang en gezondheidscontrole. In niveau 2 werd het gedrag en de omgang met de dieren verder uitgediept. Daarnaast kwamen onderwerpen als verzorging, EHBO en dierziekten aan bod.

De opleiding werd volledig gefinancierd door provincie Limburg en inschrijven kon enkel als vrijwilliger van het eigen erkende Limburgse asiel, (dierenasiel Genk, dierenasiel Sint-Truiden, noodasiel Lommel en vzw Dieren in Nood Kinrooi) en Cat shelter Limburg.

De opleiding vond plaats op volgende data:

  • HOND niveau 1: 11/12/2011, 14/04/2012, 10/11/2012, 6/04/2013 & 16/11/2013
  • HOND niveau 2: 20/01/2013 & 4/05/2013
  • KAT niveau 1: 27/11/2011, 21/04/2012, 17/11/2012, 20/04/2013 & 9/11/2013
  • KAT niveau 2: 27/01/2013 & 18/05/2013

Tijdens de opleiding werden volgende onderwerpen aangehaald:

  • niveau 1 HOND en KAT: hygiëne en eigen gezondheid, lichaamstaal en veilige omgang en gezondheidscontrole
  • niveau 2 HOND en KAT: lichaamstaal en veilige omgang, verzorging, toediening van medicatie, EHBO en ziekten

In 2016 heb ik deze lessen in boekvorm verwerkt zodat de informatie steeds ter beschikking is van nieuwe asielvrijwilligers. Provincie Limburg heeft in 2017 de twee boekjes uitgebracht, een voor honden en een voor katten, met volgende onderwerpen: “Hygiëne en Veiligheid”, “Lichaamstaal en Veiligheid” en “Verzorging en Gezondheidscontrole”.

De boekjes kan je verkrijgen door je aan te melden als vrijwilliger in een Limburgs asiel of opvangcentrum.

Inhoudstafel Boekje KAT
Inhoudstafel Boekje HOND

Hieronder kan je enkele commentaren van deelnemers van de eerste editie niveau 1 KAT lezen:

  • Ik vond het zeer interessant maar het was wel spijtig dat deel 4 niet volledig behandeld kon worden aangezien dit toch wel zeer interessant is voor vrijwilligers en pleeggezinnen. Deel 3 zou eventueel wel wat korter kunnen (ik bedoel hiermee dat het niet ten koste zou mogen gaan van deel 4). Misschien kan dit omgedraaid worden. Voor een startende vrijwilliger is het zeker een goede cursus, ik besef nu dat ik toch wel wat fouten gemaakt heb tijdens mijn kattendiensten… Ik vond het ook zeer leerrijk als gastgezin omdat je tijdens deze cursus toch wel bewust wordt van een aantal dingen waar je vroeger niet bij stil stond, zoals hygiene, lichaamstaal,… en daarom was het ook spijtig dat ziektesymptomen niet in detail behandeld werden (red: wegens tijdsgebrek). Lichaamstaal blijft natuurlijk moeilijk omdat je alle signalen gelijktijdig moet interpreteren (en daar ben ik in ieder geval (nog) niet snel genoeg in). Komt er ook nog een module 2? Zou wel interessant zijn als verdieping.

  • Bedankt voor deze leerrijke dag.
  • Ik vond het zeker leerrijk, het begin i.v.m. met hygiëne was goed, alleen zou ik minder de nadruk op de verschillende lichaamshoudingen (die 5 typische is voldoende en dan de filmpjes) gelegd hebben en wat meer op het laatste stuk, EHBO. Nee, ben heel tevreden, nieuwe vrijwilligers gaan hier ZEKER iets aan hebben en ook pleeggezinnen volgens mij!

  • Ik vond de cursus zeker en vast de moeite waard en vind het voor startende vrijwilligers zeker nuttig om deze cursus te volgen.

  • Ook voor de pleeggezinnen vond ik het zeer interessant, ze geeft bovendien heel goede tips.

  • Ik vond de cursus zeker de moeite. Natuurlijk zijn er veel dingen die we al weten, maar dan zijn we zeker dat we op de juiste manier werken. Voor nieuwe vrijwilligers is het zeker een aanrader want ik denk dat het werk dikwijls onderschat wordt. Sommigen, maar dat zijn meestal stagiairs of mensen met een werkstraf, zien het nut van het deftig poetsen niet in. Natuurlijk is dit een andere situatie, maar toch. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen alle ziektes en problemen bij katten kent. Ook dat een kat gevaarlijk kan zijn en weten wanneer en hoe je moet reageren. Ikzelf heb ook een paar dingen bijgeleerd en al direct vandaag geprobeerd. Hopelijk met succes. Ik zou dan als het nog mogelijk is willen deelnemen aan de cursus hond op 11 december.

  • Ik vond de cursus echt interessant, en deed me goesting krijgen om hierover meer te weten.

  • Ik heb echt wel dingen geleerd over de kat die me toch wel een beetje verstomd deden staan en dat terwijl ik er toch 6 heb, genoeg studiemateriaal zou je zo zeggen.

  • Ik denk dat dit naar vrijwilligers toe zeker een interessante cursus is en zeker wat het hygienisch aspect betreft zou het bijna een verplichting moeten zijn.

Hieronder kan je enkele commentaren van deelnemers van de eerste editie niveau 1 HOND lezen:

  • Ik vond het heel interessant maar ik had graag gezien dat er over sommige onderdelen uitgebreider werd gebabbeld. Zoals de lichaamstaal van de hond bv. Ook de EHBO lijkt interessant maar is niet aan bod gekomen wegens tijdsgebrek. Al bij al zeer nuttige informatie maar misschien verdelen over twee of meerdere dagen opdat alles “rustiger” ter sprake kan komen.  De cursus is naar mijn mening  zeker aan te raden. Alleszins bedankt!

  • Ik vond het zeker de moeite waard. Wel spijtig dat het laatste deel niet aan bod is gekomen, want EHBO is toch iets belangrijk. Van mij mocht het ook 2 dagen zijn. Er was wel weinig uitwisseling tussen ons en de spreekster. Komt ook door de tijdsdruk denk ik. Ze heeft dat heel goed gedaan. Als startende vrijwilliger zou ik het heel nuttig vinden.

  • Ik vond het heel interessant en er waren toch verschillende zaken bij wat ik nog niet wist. Minpuntje: door de beperkte tijd die voorzien was voor de verschillende modules ging het nogal vrij snel. Ik vind het zeker een goed idee om deze cursus te geven aan startende vrijwilligers. Bedankt voor deze opleiding.

  • Ik vond het wederom de moeite waard. Alleen is het voor mensen die de 2 cursussen volgen een groot stuk herhaling. Misschien is het mogelijk om een algemene cursus te geven waarin de onderdelen: hygiene, verzorging en gezondheidscontrole & EHBO aan bod komen en dan een aparte cursus voor hond en kat waar lichaamstaal en diersoort specifieke gezondheidsproblemen behandeld worden, dan kan hier ook dieper op ingegaan worden. Vooral over het stuk gedrag zou ik wel meer willen leren en meer bepaald over hoe ermee om te gaan. Voor een stuk ken je de theorie wel maar de praktijk is helemaal anders en het is moeilijk om de verschillende signalen te lezen (want veel tijd heb je meestal niet :-)). Ik heb 2 cursussen bij de Toscanzahoeve gevolgd over Ethologie bij honden en Probleemgedrag maar ik vond het niet praktisch genoeg en daarom ben ik niet verder gegaan met de cursusreeks. Theorie blijft altijd zo vaag en elke hond is anders. Ik probeer wel veel boeken te lezen en dvd’s te kijken maar je ziet soms door het bos de bomen niet meer omdat het geen wetenschappelijk iets is en waar constant nieuwe inzichten naar boven komen. Maar naar mijn idee zeer leerrijk en een must voor elke vrijwilliger.

  • Het was boeiend, maar snel en veel.  Voor de beginnende vrijwilliger zou ik zeker snoeien in het aanbod en een aantal aspecten, zoals lichaamstaal, veiligheid, wandelen,… uitdiepen.  De meesten beginnen toch met een wandelingetje hier en daar en van daaruit groeit het engagement. Dingen zoals: hoe haal je een hond uit een ren, wat doe je als er een bende op je komt afgestormd die er allemaal, liefst met vriendelijke bedoelingen, toch ook uit willen, items zoals gepaste voeding, zijn denk ik minder belangrijk. Het zijn toch vaak de vaste medewerkers en de dierenartsen die bepalen wat een dier moet krijgen. Zoals het nu ging, vrees ik dat een aantal nieuwe vrijwilligers, toch wel overweldigd zullen worden van het overaanbod aan informatie, desondanks alles, goede en gepassioneerde lesgever en uitermate boeiend.

Opleiding asielverantwoordelijken in opdracht van de dienst dierenwelzijn (FOD)

De Minister bevoegd voor dierenwelzijn heeft middelen vrijgemaakt voor de organisatie van opleidingen voor personeelsleden van de asielen. Het doel is om op die manier de asielen op een duurzame manier te ondersteunen bij hun dagelijkse werk ten behoeve van het welzijn van de dieren. Om een kwalitatieve cursus te kunnen aanbieden is beroep gedaan op Behivet en de Hogescholen die in Vlaanderen een opleiding “Dierenzorg” aanbieden. Behivet en de 4 Vlaamse Hogescholen hebben de handen in mekaar geslagen om, samen met een Waalse Hogeschool, een volledige cursus van 5 dagen uit te werken.

De cursus omvat volgende thema’s:

THema 1: 8 uren dierengezondheid
Thema 2: 4 uren ethologie – gedrag van de hond (door BEHIVET) en de kat
Thema 3: 8 uren dierenwelzijn en huisvesting

Thema 4: 8 uren bedrijfsbeheer
Thema 5: 4 uren hygiëne
Thema 6: 8 uren management en marketing

Dezelfde cursus zal in elke Hogeschool herhaald worden, dat wil zeggen in Roeselare, Gent, Sint Niklaas en Geel. Na afloop van de cursus volgt een examen en wordt een opleidingscertificaat afgeleverd.

De opleiding werd als volgt georganiseerd:

 • Roeselare: oktober 2014
 • Gent: november – december 2014
 • Sint-Niklaas: januari – februari 2015
 • Geel: februari – maart 2015

SYNTRA

In 2011 werd ik gevraagd door Syntra Limburg om een korte opleiding over hondengedrag te organiseren. Dit heeft geleid tot de opleiding “diergedrag en welzijn voor hondenfokkers, -trimmers en uitbaters van een hondenpension” die plaats vond in het voorjaar van 2012 en 7 woensdagavonden duurde.

Volgende onderwerpen werden behandeld:

  • Module 1: domesticatie en nieuwe theorieën rond het begrip “dominantie” bij honden.
  • Module 2: ontwikkeling van gedrag.
  • Module 3: sociaal gedrag en zintuiglijke waarneming.
  • Module 4: leerprocessen en trainingstechnieken.
  • Module 5: noden van de hond en dierenwelzijn.
  • Module 6 & 7: gedragsproblemen in de praktijk.
+
Aantal jaren ervaring
+
Aantal gevolgde bijscholingen
%
Passie voor de job

“Liefdevol en harmonieus samenleven met je hond doe je met respect voor zijn behoeften en persoonlijkheid” Ilse Rediers

 

“Gelukkige honden en katten maken gelukkige mensen Ilse Rediers

U kunt geen kopie maken van deze inhoud.