OVER BEHIVET

Al vanaf mijn kleuterjaren was ik geïnteresseerd in dieren, diergedrag en dierenwelzijn. Het stond dus al vrij jong vast dat ik dierenarts zou worden. Gedurende mijn hele studie bleef mijn grote passie diergedrag.

In 1997 studeerde ik af als dierenarts. Met mijn eindwerk “De invloed van castratie op het gedrag van honden en katten” behaalde ik de Scientia Cordeque prijs van de Diergeneeskundige Vereniging voor Dierenbescherming.

Vanaf dan nam mijn interesse in diergedrag alsmaar toe. Via zelfstudie, honderden bijscholingen en congressen over diergedrag in binnen- en buitenland, jarenlang bestuurslidmaatschap van de Vlaamse Diergeneeskundige Werkgroep Ethologie (VDWE, de Vlaamse vereniging van gedragsdierenartsen) en lidmaatschap van de European Society of Veterinary Clinical Ethology (ESVCE, de Europese vereniging van gedragsdierenartsen) ontstond mijn kennis. Daarnaast ben ik lid van de Vereniging voor Diergedragsprofessionals (VDG).

In 2009 behaalde ik het postgraduaat toegepast diergedrag aan de katholieke hogeschool Odisee te Sint-Niklaas. Deze opleiding is de eerste en enige die in de Benelux een hoog wetenschappelijk academisch niveau behaalt en nastreeft.

Om een hoog wetenschappelijk niveau te kunnen nastreven is het noodzakelijk om voortdurend bij te studeren vandaar dat ik mij permanent blijf bijscholen om de laatste wetenschappelijke inzichten te volgen en toe te passen in de behandeling van gedragsproblemen en het onderrichten van mensen in diergedrag.

Sinds 2004 geef ik les in het secundair onderwijs in de richting Diertechnische Wetenschappen. Uiteraard onderricht ik mijn leerlingen uitgebreid over diergedrag en dierenwelzijn. In 2008 richtte ik mijn eigen zelfstandige gedragspraktijk op. Van 2010 tot 2014 startte ik op vraag van de provincie Limburg een opleiding diergedrag voor asielmedewerkers en -vrijwilligers. In 2017 schreef ik twee handboeken voor de Limburgse asielvrijwilligers. Daarnaast verzorg ik puppyklasjes, zowel in mijn eigen praktijk, als bij collega-dierenartsen.

Zeer binnenkort zal mijn boek over hondengedrag en -welzijn verkrijgbaar zijn in de boekhandel: “Een vlekkeloos hondenleven” (Garant uitgeverij).

Als gedragsdierenarts heb ik al aan volgende projecten meegewerkt:

U kunt geen kopie maken van deze inhoud.