links concept

De Vlaamse Diergeneeskundige Werkgroep Ethologie (VDWE) is een dynamische groep van ongeveer 30 Vlaamse dierenartsen die zich toeleggen op de studie van het gedrag en de behandeling van gedragsproblemen bij onze gezelschapsdieren. Deze dierenartsen staan ter beschikking van hun collega’s voor het uitvoeren van gedragsconsultaties en voor het geven van adviezen in verband met de preventie en behandeling van afwijkend of probleemgedrag. VDWE staat door middel van lezingen en vergaderingen tevens in voor een permanente bijscholing van zijn leden en het algemene diergeneeskundige corps. Het is de bedoeling in de toekomst door middel van folders en voordrachten deze informatie ook aan het ruimere publiek aan te bieden.

De ledenlijst met dierenartsen die zich toeleggen op gedragsproblemen vind je via bovenstaande link.

 

Pup4Life is een project van de Limburgse dierenartsen dat als doel heeft om nieuwe eigenaars te begeleiden in hun zoektocht naar een geschikte hond en naar een geschikte fokker.

 

De Blauwe Hond vzw wil ouders en kinderen aanleren om mogelijk gevaarlijke situaties met de eigen  huishond te herkennen en er op een veilige manier mee om te gaan. De doelgroep van het Blauwe Hond project zijn gezinnen met jonge kinderen, jonge gezinnen met een hond die een kinderwens hebben en grootouders of familieleden met honden waar kinderen op bezoek komen. Hiervoor heeft de vzw een interactieve CD-rom ontwikkeld die geschikt is voor kinderen van 3-6 jaar en een bijgaande gids voor ouders met tips over veilig samenleven van kinderen en honden.

U kunt geen kopie maken van deze inhoud.