Gedragsdierenarts ILSE REDIERS

boeken over gedrag & -welzijn: ALGEMEEN EN ANDERE DIERSOORTEN

Heb je nog vragen?

boeken over gedrag & -welzijn: algemeen en andere diersoorten

Lezen maar !

Bayley, L. (2006). Wat Denkt mijn Paard? Trion Uitgevers B.V., Baarn.

Beekman, P. (2005). Black-boxmethode. Een handleiding. Bloemendal Uitgevers, Amersfoort.

Bekoff, M. (2007). The Emotional Lives of Animals. A Leading Scientist Explores Animal Joy, Sorrow, and Empathy – and Why They Matter. New World Library, California.

Bekoff, M. & Byers, J.A. (1998). Animal Play. Evolutionary, Comparative, and Ecological Perspectives. Cambridge University Press, Cambridge.

Bekoff, M. & Pierce, J. (2009). Wild Justice. The Moral Lives of Animals.The University of Chicago Press, Chicago.

Gould, J.L. & Gould, C.G. (2000). Het Dierenbrein. Bewustzijn, leergedrag, inzicht en intelligentie bij dieren. Veen Magazines, Diemen.

Houpt, K.A. & Wolski, T.R. (1982). Domestic Animal Behavior for Veterinarians and Animal Scientists. The Iowa State University Press, Iowa.

McBride, A. (1998). Why Does My Rabbit …? Souvenir Press, London.

Mills, D. & Nankervis, K. (2007). Gedrag van het Paard. Oorsprong, Principes en Praktijk. Trion Uitgevers B.V., Baarn.

Nelissen, M. (2000). De Bril van Darwin. Op zoek naar de wortels van ons gedrag. Lannoo, Tielt.

Nelissen, M. (1997). Introductie tot de Gedragsbiologie. Garant, Leuven.

Panksepp, J. (1998). Affective Neuroscience. The Foundations of Human and Animal Emotions. Oxford University Press, New York.

Sapolsky, R.M. (1998). Why Zebras Don’t Get Ulcers. The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping. St. Martin’s Press, New York.

Smith, J.W. (1980). The Behavior of Communicating. An Ethological Approach. Harvard University Press.

van Rhijn, J.G. & Westerterp-Plantenga, M.S. (1989). Ethologie: Veroorzaking, Ontwikkeling, Functie en Evolutie van Gedrag. Wolters-Noordhoff, Heerlen.

Wynne, C.D.L. (2001) Animal Cognition. The Mental Lives of Animals. Palgrave Macmillan, Hampshire.

WSPA. (2002). Concepts in Animal Welfare. London.

+
Aantal jaren ervaring
+
Aantal gevolgde bijscholingen
%
Passie voor de job

“Liefdevol en harmonieus samenleven met je hond doe je met respect voor zijn behoeften en persoonlijkheid.” Ilse Rediers

Gelukkige honden en katten maken gelukkige mensen” Ilse Rediers

U kunt geen kopie maken van deze inhoud.