COVER Een vlekkeloos hondenleven

Weldra verkrijgbaar “Een vlekkeloos hondenleven”

Binnenkort verkrijgbaar in de boekenwinkel: “EEN VLEKKELOOS HONDENLEVEN”

“Liefdevol en harmonieus samenleven met je hond doe je met respect voor zijn behoeften en persoonlijkheid.”

Vele hondeneigenaars houden nog te vaak vast aan verouderde visies over hondengedrag, -training en -opvoeding. Ze weten niet dat honden emoties hebben en hoe ze juist moeten communiceren met hun hond. Als we op een respectvolle en veilige manier met honden willen samenleven en/of werken, is het daarom nodig om verouderde theorieën, zoals het gebruik van aversieve technieken en het dominantie-roedelconcept, achter ons te laten.

Dit boek biedt een inzicht in de emoties en de wereld van onze honden. Het bespreekt onder meer de volgende onderwerpen besproken: de evolutie en domesticatie van onze hond, de (on)zin van het dominantiemodel, welzijn, stress en emoties, zintuiglijke waarneming bij de hond, sociaal gedrag en communicatie en de behoeften van honden. De informatie in dit boek is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en geldt voor de gemiddelde, emotioneel stabiele hond.

Enkel door je hond te begrijpen en rekening te houden met zijn behoeften, is het mogelijk om er gepast en veilig mee om te gaan. Zo krijg je een goede relatie en een gelukkige hond!

Een boek voor elke hondeneigenaar en hondenprofessional.

 

U kunt geen kopie maken van deze inhoud.